Orgelbouw

Men kan bij de NNOA terecht voor al uw vragen over de (noodzaak van) een restauratie en/of grootonderhoud van uw orgel. De NNOA geeft daarin adviezen in de ruimste zin van het woord, variërend van eenvoudige tot intensieve begeleiding. Deze adviezen komen tot stand in nauwe samenwerking met de landelijke kerkgenootschappen, diverse stichtingen op het gebied van kerk- en orgelbehoud, alsmede met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

Inmiddels heeft Stef Tuinstra van 1986 tot heden ruim 160 projecten begeleid. Verscheidene projecten wachten nog op uitvoering. Hij biedt bij restauraties ook financiële hulp zoals concept financieringsplannen met subsidieprognoses. En ook daadwerkelijke hulp bij fondswerving om de co-financiering tot een succes te maken. Zodoende zijn er ettelijke grote integrale restauraties van techniek, klank en kleur tot stand gekomen met een voor de eigenaar zeer voordelige financiering.