Home

De Noord Nederlandse Orgel Academie te Bedum-Groningen (leider Stef Tuinstra) is een klein privé-instituut dat in 1992 is opgericht en heeft als doel de bevordering van de orgelspelkunst met behulp van het unieke instrumentarium in Noord-Nederland en in de provincie Groningen in het bijzonder. 

De lessen worden in principe op relevante orgels in die regio gegeven, maar in groepsverband worden, naast belangwekkende orgels in Nederland, ook orgels in Noord-Duitsland bezocht, zoals te Norden en Hamburg. 

Door middel van vorming in individuele lessen, cursussen en (binnen- en buitenlandse) excursies wordt inzicht verkregen in het orgelspel, de orgelliteratuur, de historische instrumenten en de onderlinge relatie daartussen. 

De NNOA hoopt hiermee organisten bewust te laten worden van de universele mogelijkheden van de organist met zijn of haar instrument temidden van de overige muziekcultuur. 

Een dergelijke visie was in vroeger eeuwen gebruikelijk, maar is in de afgelopen eeuw te veel op de achtergrond geraakt. 

Bijzondere aandacht wordt daarom geschonken aan de musiceertrant op het orgel in relatie met de orkest- en koorcultuur en de registratiekunst. 

Centraal staat daarbij de directe vergelijking met zangers en de speelwijze op die instrumenten welke in het orgel geïmiteerd zijn (strijk- en blaasinstrumenten). 

Afhankelijk van de te behandelen literatuur worden de lesorgels gekozen.