Lespraktijk

STUDIEMOGELIJKHEDEN EN LESVORMEN

De NNOA kent meerdere studierichtingen. De studierichtingen Orgel en Improvisatie zijn voor vakorganisten, schoolmusici en muziekwetenschappers die orgel en klavecimbel als bijvak hebben gestudeerd. 

Op semi-professioneel niveau kunnen ook amateurmusici hun vaardigheden en kennis actualiseren en uitbreiden.

De NNOA biedt ook de mogelijkheid voor lessen op klavecimbel.

Gemeentezangbegeleiding en kennis van orgelbouw in relatie tot afzonderlijke orgelbouwstijlen van verschillende eeuwen en landstreken, in het bijzonder die van het Noordzeekustgebied, behoren eveneens tot het lespakket. Bij de foto’s ziet u de door de NNOA meest benutte lesorgels in de provincie Groningen. Aan de hand van deze orgeltypes wordt in de praktijk inzicht verkregen in de mogelijkheden van het registreren die in breder verband op andere orgels toegepast kunnen worden.

De NoordNederlandse OrgelAcademie onderhoudt contacten met onder meer de Schumann Academie te Zwolle en diverse conservatoria en universiteiten in binnen- en buitenland (waaronder Keisen University Tokyo-Tama Japan), het Organeum te Weener (Ostfriesland), de Stiftung Musiqua Antiqua en Ostfriesische Landschaft te Aurich, Stichting Oude Groninger Kerken, Stichting Groningen Orgelland, Stichting Martinikerk, Stichting Der Aa-kerk, Stichting Hints-orgel Midwolda, Stichting Hinsz-orgel Leens, Stichting Schnitgerorgel Noordbroek, Stichting Organeum Groningen, Nederlands Instituut voor de Orgelkunst, verenigingen van organisten in Nederland, gemeenten en provincie Groningen.

  • STUDIEDUUR EN LESFREQUENTIE

De studieduur is onbeperkt. Studenten schrijven zich voor minumaal 1 jaar in, daarna kan men zich na elk kwartaal uitschrijven.

De lesfrequentie kan op maat worden toegesneden met een minimum van één maal per kwartaal. 

Het normale traject kent één tot twee lessen per maand. De kosten zijn gebaseerd op het werkelijk aantal lessen.

De vele beroemde orgels in de provincie Groningen kunnen tegen een huurprijs per dagdeel worden bespeeld. De NNOA geeft exclusief voor de studenten een korting op deze huurprijs ter stimulering om met dit unieke instrumentarium kennis te maken.

  • SCHUMANN ACADEMIE

In samenwerking met de Schumann Academie te Zwolle is het mogelijk bij de NNOA de hoofdvakstudie voor het Nederlands Vakdiploma Muziek (Stichting Nederlandse Vakopleiding Muziek – het SNVM) of de landelijke diploma’s Kerkmuziek (Bevoegdheid I, II of III) te behalen.

TOELATING In een gratis proefles worden niveau en geschiktheid getest.

  • CERTIFICAAT

Op verzoek krijgt de student een certificaat met een overzicht van de studierichtingen.