Winkelwagen

Stef Tuinstra


STEF TUINSTRA (geb. 1954) studeerde orgel aan het Prins Claus Conservatorium bij Wim van Beek en behaalde Summa Cum Laude het UM-diploma (de huidige master-graad). 
Aan hetzelfde instituut studeerde hij tevens piano, clavecimbel en trombone. 
Daarna volgde hij lessen bij Gustav Leonhardt en nam hij deel aan diverse meestercursussen. 
In 1978 behaalde hij het 1e graads diploma kerkmuziek en koordirectie. In 1979 verwierf hij de Prix d'Excellence, destijds de hoogste muziekprijs in Nederland. 
In 1980 won Stef Tuinstra de koraalprijs ter gelegenheid van het Nationaal Improvisatie Concours te Bolsward. 
In 1986 werd hij onderscheiden ter gelegenheid van het Internationale Clavecimbel Concours te Brugge.
Stef Tuinstra was vele jaren werkzaam als koor- en orkestdirigent. 

                                                                                            © Foto: Sjaak Verboom

Hij is organist van de Nieuwe Kerk te Groningen (een 3-manualig classisistisch orgel uit 1831). 
Hij is specialist in (stijl-)improvisatie van Renaissance tot hedendaags. Ook is hij solist en continuïst bij enkele orkesten.
Als ervaren en internationaal opererend orgel(bouw)adviseur heeft Stef Tuinstra al meer dan hon-derd projecten op zijn naam staan, is hij lid van het College van Orgeladviseurs in Nederland en werkt hij samen met de Protestantse Kerken in Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Hij is leider van de NoordNederlandse OrgelAcademie (NNOA) en doceert orgel, clavecimbel, piano,
(stijl-)improvisatie, gemeentezangbegeleiding en orgelbouw. Ook is de NNOA actief met CD-producties en stimuleringsactiviteiten voor de orgelcultuur in Noord-Nederland. Het buitengewoon rijke orgelbezit in met name de provincie Groningen en het goed georganiseerde beheer ervan bieden hiertoe aan-trekkelijke mogelijkheden. 
Stef Tuinstra geeft regelmatig concerten, lezingen en masterclasses in verschillende Europese landen, Japan en de USA. 
Opnamen van hem verschenen op verscheidene CD's. Twee produkties waarbij Stef Tuinstra een prominent aandeel had hebben een Edison-onderscheiding ontvangen. CD’s van het eigen label NNOA ontvangen wereldwijd uitstekende kritieken en worden als beschouwd als origineel, vernieuwend en richtinggevend in de interpretatie van oude orgelmuziek. Al decennia lang hebben zijn interpretaties niets aan actualiteit verloren.

Hij is auteur van diverse (internationale) publicaties over orgelbouw en -spel.

Zijn meest recente opname met de integrale orgelwerken van Georg Böhm (3 Cd-album op het label Document) is door de internationale vakpers als een topproductie beoordeeld.