Winkelwagen

Orgelbouwadviezen


Men kan bij de NNOA terecht voor al uw vragen over de (noodzaak van) een restauratie en/of grootonderhoud van uw orgel. De NNOA geeft daarin adviezen in de ruimste zin van het woord, variërend van eenvoudige tot intensieve begeleiding. Deze adviezen komen tot stand in nauwe samenwerking met de landelijke kerkgenootschappen, diverse stichtingen op het gebied van kerk- en orgelbehoud, alsmede met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
Inmiddels heeft Stef Tuinstra van 1986 tot heden ruim honderd projecten begeleid. Verscheidene projecten wachten nog op uitvoering.