Winkelwagen

Discografie


COMMENTAREN
De vele orgelopnamen die Stef Tuinstra sinds enkele decennia op zijn naam heeft staan 
“onderscheiden zich in veel opzichten van de gangbare inzichten zoals die op het gebied van de historische uitvoeringspraktijk in de loop van de laatste tientallen jaren zijn ontwikkeld”.
Wereldwijd wordt zijn spel zeer positief beoordeeld: “het behoort tot de hoogste niveaus, zowel artistiek als wetenschappelijk”. Ook de Nederlandse vakpers, zoals Klassieke Zaken (2003/4), 
Luister (Midwolda: 9, juni 2006) en Trouw(2001/12) zijn enthousiast over zijn opnamen en interpretaties.
“De polyfone frasering, de retorische articulatie en de imitatie van de dynamiek gaan….bij Tuinstra hand in hand.”; “een intens luisterfeest”. “Toen Johann Sebastian Bach in 1720 naar Hamburg reisde en daar Reincken hoorde improviseren….heeft hij zich daar lovend over uitgelaten. Ik ben er van overtuigd dat hij over Stef Tuinstra net zo enthousiast geweest zou zijn”. 
“Stef Tuinstra is een organist met een diepgewortelde musicologische benaderingswijze”.
“Een uiterst verantwoorde Bach-opname”.
“Hij propageert een orkestrale benaderingvan Bachs muziek waartoe dit orgel (Midwolda) alle aanleiding geeft. Het blijft gelukkig niet bij woorden… en zal men snel gefascineerd raken door 
Tuinstra´s kleurrijke en expressieve benadering en fijnzinnige registraties."
Enkele andere voorbeelden.
“Zijn improvisaties vallen op door stijlzuiverheid, emotie en creatieve invallen, waarbij de juiste bijbehorende uitvoeringspraktijk niet minder aandacht krijgt dan bij zijn literatuurspel”. 
“Zijn registraties zijn steeds bijzonder en verrassend en laten orgels ongekend fraai en van hun beste kant horen dankzij zijn muzikale creativiteit en zijn grote kennis op het gebied van de orgelbouw”. 
“Zijn spel is toegankelijk, warm, poëtisch en lyrisch, kortom vol emotie”. 
Veel luisteraars hebben meermaals te kennen gegeven het gevoel te hebben “naar iemand als Johann Sebastian Bach zelf te luisteren” als zij Stef Tuinstra horen spelen. 

Bovenstaand een samenvatting van de vele recensies en commentaren naar aanleiding van de opnamen van de CD’s (met uitzondering van die van Böhm), concerten en masterclasses van 
Stef Tuinstra, van Scandinavië tot Italië,van de Verenigde Staten naar Japan. Reacties op het Böhm-album kunt u lezen op: commentaren en recensies 

SPELKARAKTERISTIEK
Bij de latere stijlperioden is er in de afgelopen eeuw meer consensus gekomen over de uitvoeringspraktijk dan bij de oudere muziek. 
Daarom ligt de grootste uitdaging in de vroegere stijlperioden, waarin de rol van de interpreet in combinatie met het juiste gebruik van (de kwaliteit van) het instrument des te belangrijker is.

Dat zijn spel zo opvalt komt vooral door de diepgang er van, juist omdat deze spelopvatting op het orgel weinig te horen is, met name op het gebied van de renaissance- en barokmuziek. In een aantal artikelen in vaktijdschriften en in Cd-boekjes verklaart Stef Tuinstra zijn visie; zodoende is goed te horen wat hij bedoelt te zeggen. 
Vaak wordt het woord ‘orkestraal’ genoemd in verband met het orgelspel, maar slechts weinig orkestmusici en liefhebbers van orkest- en koormuziek herkennen zich daar vervolgens in. 
Van Stef Tuinstra wordt gezegd dat hij op het orgel in z’n eentje daadwerkelijk een heel ensemble kan laten horen, zodanig dat elke individuele musicus zijn of haar rol daarin herkenbaar terugvindt. De expressie van het orgel zélf wordt door hem optimaal ingezet om door de suggestie heen de luisteraar in een grote ruimte het idee te geven naar een continue crescendo- en decrescendospel te luisteren, net als bij orkest en/of koor in een kleinere ruimte of in een concertzaal. Een daadwerkelijk polyfone benadering moet ook het orgelspel van Johann Sebastian Bach hebben gekenmerkt, getuige de vele en duidelijke uitspraken daarover van zijn zonen, leerlingen en bewonderaars. 
In de diverse masterclasses worden zijn opvattingen enthousiast ontvangen omdat ze voor velen nieuw zijn en een uitdaging vormen om de complexiteit van de vele gedachten en handelingen die bij deze spelopvatting tegelijkertijd gerealiseerd moeten worden te leren doorgronden.


UITGAVEN: (alle CD’s met uitvoerig tekstbooklet)

CD album met 3 CD's
Georg Böhm (1661 - 1733) Keyboard Works  
Schnitger-orgel (1693, Jacobikirche Hamburg)
Hinsz-orgel (1731, Mariakerk, Zandeweer)
Zell-klavecimbel (1728, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg)
Bach in Midwolda
Stef Tuinstra bespeelt het Hinsz-orgel
Werken van Johann Sebastian Bach
Norden, Schnitger-orgel - dubbel CD
De Noord-Duitse orgelkoraalkunst in de 17e eeuw
Werken van Scheidt, Tunder, Buxtehude en Reincken

Zeerijp , Faber-orgel 
Noord-Nederlandse Orgelkunst in de 17e eeuw 
met enkele bijdragen van Harry Gerearts, tenor
Werken van Rossi, Grandi, Scheidemann, Schütz, Scheidt, Huygens, Kerll, Ritter, Böhm en Buxtehude.

  


OVERIGE OPNAMEN - bijdragen op verzamel CD's


            Milaan en Trivolzio


            Noordwolde, Noordbroek, Appingedam, Bierum, Finsterwolde            (NM Classics, Radio Netherlands en Muziekgroep Nederland)  (bekroond met gedeelde 
            Edison) in Tangermünde

            Zeerijp, Peize, Dantumawoude en Finsterwolde